دختر در بین مارهای خطرناک کبرا - شبکه‌ما

ادم های هستند که از بعضی حیوانات و جانوران نمی ترسند و با بیشتر ان حیوانها هم بازی میکنند بااینکه اون حیاونها و جانوران هم...

دختر در بین مارهای خطرناک کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

ادم های هستند که از بعضی حیوانات و جانوران نمی ترسند و با بیشتر ان حیوانها هم بازی میکنند بااینکه اون حیاونها و جانوران هم کاری بااون شخص هم ندارند چون ممکنه اموزشهای لازم را دیده باشند یا اینکه از بچگی با چنین حیوانهای بزرگ شده باشند ولی این دختر کوچولو که تعداد زیادی مار بر گردن اون دختره هست و اینکه این مارها خطرناک ترین مارها یعنی مارهای کبرا هستند که هرکسی نمیتونه با این مارها کنار بیاد که این دختره همین کار رو کرده و مارها کبرا در کنار دختره هستند و کاری هم به او ندارند.