واژگونی قطار تهران اهواز - شبکه‌ما

واژگونی قطار تهران اهواز راه ها را بست که قطاری که واژگون شد و راه ها را بست که خبر رسیده ساعاتی قبل چند واحد...

واژگونی قطار تهران اهواز

دسته بندی ها:
توضیحات:

واژگونی قطار تهران اهواز راه ها را بست که قطاری که واژگون شد و راه ها را بست که خبر رسیده ساعاتی قبل چند واحد باری بین مسیر تهران – اهواز بین مسیرخوزستان و  لرستان از ریل خارج شدند و پل هفت بود که این قطار باری بود ما موران راه اهن زاگرس از سویی دارند تعمیر می کنند مسیر ها را و ریل هایی که از مسیر خارج شدند و از طرفی دیگر نیز دارند مسافران را به خارج از مسیر و برای رسیدن به مقصدشان از قطار خارج می کنند و به آنها کمک می کنند که می گویند تا 24 ساعت این مسیر مسدود است و مسافران به این مسیرها مراجعه نکنند

فعلا تنها شکر گذاری این است که این قطار خسارات جانی به جای نگذاشته است و خوشبختانه همه سالم هستند و سلامت که این اتفاق برای دیروز بوده و قول داده اند که طی 24 ساعت یعنی یک روز این مسیر را درست کنند و روال عادی مسافرت انجام گیرد که فکر می کنم باز هم امن ترین وسیله قطار ها هستند !