مشروب سازی در ایران! - شبکه‌ما

دوستان خبر نگار رفته بودند به مغازه ها که ببینند چرا این قیمت های میوه پایین نمی اید و همین طور ثابت ماندده که می...

مشروب سازی در ایران!

دسته بندی ها:
توضیحات:

دوستان خبر نگار رفته بودند به مغازه ها که ببینند چرا این قیمت های میوه پایین نمی اید و همین طور ثابت ماندده که می رفتند و همین طور جعبه های میوه را می دیدند که یک دفعه با یک مغازه ای که ادعا دارد دستگاه اب لیمو و اب غوره گیری دارد صحبت می کنند و می ببینند که از این دستگاه آب قرمز می اید و تحقیق می کنند و می بینند که این دستگاه باعث درست کردن مشروب از میوه های مانده در این مغازه می شود که پلیس می اید و می بیند  و تشخیص می دهد که بوی مشروب هم می دهد و همانطور که می بینید چند دبه از این مواد وجود دارد که می گویند بوی مشروب می دهد و به گونه ای میوه فروش نیز خود را لو می دهد که من کاری ندارم و نمی دونم ما فقط اب لیمو می گیریم !

به همین دلیل پلیس می گوید که دبه ها و این فرد را به کلانتری ببرند که ببینند جریان چیست که چقدر جالب است که این کار در ملا عام صورت گرفته و هیچ نظارتی نبوده است