دست 3 بعد چاپی - شبکه‌ما

در این ویدیو دختری که انگشت ندارد و نمی تواند همه کارهای خود را به طور کامل و صحیح انجام دهد خوشبختانه با پیشرفت تکنووژی...

دست 3 بعد چاپی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو دختری که انگشت ندارد و نمی تواند همه کارهای خود را به طور کامل و صحیح انجام دهد خوشبختانه با پیشرفت تکنووژی برای آنها نیز خوب شده و توانسته که یک دست و دارای انگشت برایش بسازند که این دست چاپ شده است از نوع پرینترهای سه بعدی و جدید که می توان حتی تصویر یک فرد را داشت و از او یک مجسمه 3 بعدی ساخت و این دستی که برای این کوچولو ساخته اند کلا انگشت هایش را تکان می دهد

توسط این پرینتر های 3 بعدی می توان تمام فایل ها و عکس هایی که در کامپیوتر خود داردید و 3 بعدی هستند را می توانید یک نمونه واقعی 3 بعدی بسازید که اسم این دستگاه برای اولین که ساخته شد رپرپ بود که برای پرینترهای خانگی ها انجام می شد  که این پرینتر های خانگی برای تهیه  ذوب پلاستیکی استفاده می شد که این فناوری جدید روز به روز گسترش پیدا می کند و پیشرفت های اساسی می کند که نمونه آن را در این ویدیو می بینید که پزشکان می خواهند اندام های طبیعی نیز با این پرینتر ها انجام دهند