دکلمه زیبای بهاره رهنما - شبکه‌ما

دنیا هنوز پر از افسانه و رویا است و پر از قصه های پری های غمگین کوچوک که شاید فقط پیدا کردن آن ها در...

دکلمه زیبای بهاره رهنما

دسته بندی ها:
توضیحات:

دنیا هنوز پر از افسانه و رویا است و پر از قصه های پری های غمگین کوچوک که شاید فقط پیدا کردن آن ها در این همه شلوغی کار سختی باشد ولی هنوز ادم هایی هستند که از شهرزاد قصه گو می خواهد موقع قصه گفتن دعایش کند که وقتی که این ادم هست یعنی هنوز قلم و زبان حرمت دارد و کسی هست که گاهی ولی نه همیشه فقط گاهی با شمعدونی هایش حرف می زند

عروسک شکسته اش را نگه داشته و هنوز هم دلداری اش می دهد .آره هنوز هم کسی هست .باور کن که هنوز هم کسی هست که شاید بترسه که بگه هست و شاید بترسه که بگه من اینجام ولی مطمئن باش که هست و تو هم به روش نیار و فقط بدون که هست و یه جایی همین دورو بر هست وشاید ما اسمش را ندادیم ولی بدان که او هست و  فقط بودن این ادما گاهی کفایت می کند و شروع کن به قصه گویی برای همین افرادی که شاید یک روز پیدایشان شود و اصلا بدان که هست