انگلیسی حرف زدن سرباز - شبکه‌ما

در این ویدیو که یک امریکایی و یا کسی که انگلیسی بلد است می خواهد به یک سرباز افغانی انگلیسی یاد می دهد که سرباز...

انگلیسی حرف زدن سرباز

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این ویدیو که یک امریکایی و یا کسی که انگلیسی بلد است می خواهد به یک سرباز افغانی انگلیسی یاد می دهد که سرباز افغانی کلمه خوشحال شدم که دیدمتون و بسیار متشکرم و خواهش می کنم و از همه چیز ممنون را کلی تکرار می کند که اصلا خوب بلد نیست صحبت کند که حتی یک کلمه ساده را نیز یاد نمی گیرد و با کلی تمرین روی یک کلمه اخر آن را نمی تواند تلفظ کند که این فرد سرباز افغانی است

امروزه انگلیسی  بسیار مهم است و باید هر طور شده آن را فر بگیریم چون یک زبان بین المللی است و حتی بهترین فیلم ها را نیز آنها می سازند و به همین زبان انگلیسی می باشد که حتی دوست هم نداشته باشیم باید یاد بگیریم که می گویند اگر کسی کامپیوتر و زبان انگلیسی را تا چند سال اینده بلد نباشد جزو بی سوادان محصوب می شود چون واقعا در همه جا ها و مسافرت ها ما این زبان را نیاز داریم و از آن استفاده می کنیم با اینکه مطالب اموزشی رایگان زبان نیز بسیار موجود است