اطلاعات مفید قلبی - شبکه‌ما

یک فردی که جراحی قلب انجام داده اند و به خوبی و با سن 98 سال موفق شده اند و می توان امیدواری را داد...

اطلاعات مفید قلبی

دسته بندی ها:
توضیحات:

یک فردی که جراحی قلب انجام داده اند و به خوبی و با سن 98 سال موفق شده اند و می توان امیدواری را داد که هر چقدر دیر نیز مراجعه کنیم باز هم ماهی را تازه از آب می گیریم که اقای محبی که متولد 1295  هستند و در بخش سی سی یو بیمارستان امام خمینی هستند که چقدر خوب می شود که می خواهند بروند و فوتبال بازی کنند

داستان قلب خیلی پیچیده است که گاهی می ایستد و تند می زند و اروم می زند و گرفتگی ایجاد می شود و یا اصلا نمی زند

عضو کوچیکی است که در واقع پمپ رساندن خون به کلیه ها و قلب و ریه ها و کل حیات بدن است و رگ هایش با قطر 3 میلیمتر نازکترین رگ های انسان است که یکی از تنگ شدن کرون ها ارثی است و دود سیگار و چیبی خون هم بی اثر نیست که در رگ ها رسوب می کند و حتی خون به قلب هم نمی رسد که می گویند اگر فردی دچار درد در ناحیه سینه هستند که با فعالیت تشدید می شود حتما به بیمارستان مراجعه ککنند