شکار پرنده ها - شبکه‌ما

پرنده ها ی که در اب ها زندگی می کنند و در ابها غذای خود را پیدا می کنند و بعضی پرنده ها هم در...

شکار پرنده ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

پرنده ها ی که در اب ها زندگی می کنند و در ابها غذای خود را پیدا می کنند و بعضی پرنده ها هم در بوته زارهای که در ابها هستند در انها زندگی می کنند و  بیشتر در بوته زارها مخفی می شوند که همیشه شکار چیانی در کمین پرنده ها هستند و بیشتر شکارچیان هم به همین بوته زارها مین که پرنده های پنهان در بوته زارها را شکار کنند که یکی از شکارچیان پرنده ای رو در جلوی خود میبیند و به او شلیک میکند ولی پرنده از دست شکارچیان فرار می کند و تعداد شکارچیان خیلی زیاد است و برای شکار امدند.