صید میگو در خلیج فارس - شبکه‌ما

صیادان میگو در خلیج فارس امروز صبح خیلی زود به خلیج رفتند که صید میگو را شروع کنتد و با رسیدن فصل پاییز صید صیادان...

صید میگو در خلیج فارس

دسته بندی ها:
توضیحات:

صیادان میگو در خلیج فارس امروز صبح خیلی زود به خلیج رفتند که صید میگو را شروع کنتد و با رسیدن فصل پاییز صید صیادان نیز شروع شد که می گفتند نسبت به پارسال خیلی خوب بوده چون پارسال هیچی نداشته و 850 تن ماهی درشت و 300 تن ماهی ریز میگو خواهند داشت که نزدیک 50 درصد افزایش صید خواهند داشت

میگو از جمله ابزیانی است که بسیار مفید است و اقای شکرانه خدا حکایت از نزدیک بودن روزی بزرگی میداد که با رسیدن فصل پاییز بهار هرمزکانی اغاز شده است که می گویند که محدوده صید به مدت 45 روز است که تا بندر کیش ادامه دارد که با وجود صیادان غیر مجاز که قبل از شروع صید دست به کار می شوند وضعیت امسال خیلی بهتر است که مهم ترین دلیلش راه سازی 30 میلیون بچه میگو می باشد که این ها همه نگاه و مهربانی خدا برای ایرانی هاست

میگو یکی از غذا های دریایی است که با وجود اینکه قیافه خوبی ندارد و جزو ابزیان است ولی خیلی خاصیت های خوبی دارد