آموزش کورل(طراحی لوگو) - شبکه‌ما

CorelDRAW Graphics Suite نرم افزاری بسیار قوی برای طراحی  می باشد وماهیت برداری نیز دارد یعنی با بزرگ وکوچک کردن تصویر یا طرح کیفیت طرح ما از...

آموزش کورل(طراحی لوگو)

توضیحات:

CorelDRAW Graphics Suite نرم افزاری بسیار قوی برای طراحی  می باشد وماهیت برداری نیز دارد یعنی با بزرگ وکوچک کردن تصویر یا طرح کیفیت طرح ما از بین نمی رودمعمولا" از این نرم افزار برای طراحی نوشته و آرم وطراحی کاتالوگ و پوستر وکارت ویزیت استفاده کردو ما در این جلسه ما  با ابزارهایی که برای طراحی لوگو  استفاده می شود را آشنا می شویم  وباهم یک لوگو رای طراحی خواهیم کرد ابزارهاییمانند پن برای کشیدن  خطوط وطرح وقوسهای استفاده می شود وشیپ و کلیک راست در طراحی که می توان چه استفاده هایی کرد امیدوارم برایتان مفید باشد