شکار گرگ - شبکه‌ما

عقاب ها قدرت زیادی دارند و چنگال و پنجه های قوی و محکمی هم دارند که از این پنجه های محکم و قوی برای شکار...

شکار گرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

عقاب ها قدرت زیادی دارند و چنگال و پنجه های قوی و محکمی هم دارند که از این پنجه های محکم و قوی برای شکار کردن استفاده میکنه و عقاب میتونه حیوانهای را شکار کنه که ممکنه از خودش هم بزرگتر باشند ولی عقاب قدرتی بیش از قدرت معمول خود دارد که اینجا عقاب بر فراز اسمان ها و برسر گرگ پدیدار می شود و گرگ را دنبال میکند ولی گرگ فرار می کند و عقاب بر میگرده و میره پیش صاحبش که سوار بر اسب است و بر دستان صاحبش مینشیند و عقاب دوباره به شکار گرگ می رود.