آموزش کورل(نکته پن وخروجی گرفتن) - شبکه‌ما

در اینجا با چند تا از نکته های ابزار پن مانند تعیین قطر خطوط رسم شده آشنا خواهیم شد وهمچنین با نحوه کپی گرفتن در نرم...

آموزش کورل(نکته پن وخروجی گرفتن)

توضیحات:

در اینجا با چند تا از نکته های ابزار پن مانند تعیین قطر خطوط رسم شده آشنا خواهیم شد وهمچنین با نحوه کپی گرفتن در نرم افزار کورل دراو را گفته خواهد شد وهمچنین برای ایجاد دوران در کورل مثل 60 درجه یا -30 درجه گفته خواهد شد تا در زمانی که احتیاج داشته باشید استفاده کنید برای خروجی گرفتن از کورل و ذخیره کردن پروژه دوتا سیو می آورد یکی ذخیره کردن کورل ودیگری tif که هنگاخم خروجی گرفتن روی متد tif قرار می دهیم ومسیر ذخیره شدن فایل را انتخاب میکنیم واکسپورت  را میزنیم که سپس یک پنجره باز می شود که تنظیمات لازم را انجام میدهیم سپس ok را می زنیم