کلاغ پر، پژوهشی در بازی ها – سروش رضایی - شبکه‌ما

       اگر دوست دار کلیپ های طنز و خنده دار هستید پیشنهاد می کنم که کارهای سروش رضایی ار دنبال کنید که یکی...

کلاغ پر، پژوهشی در بازی ها – سروش رضایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

       اگر دوست دار کلیپ های طنز و خنده دار هستید پیشنهاد می کنم که کارهای سروش رضایی ار دنبال کنید که یکی از معروف ترین کلیپ های وی با عنوان "گدایان پست مدرن می باشد" که بسیار خنده دار است. در این ویدیو با عنوان کلاغ پر (پژوهشی در بازی ها) به بررسی بازی ها از دیدگاه طنز هستید. در ایبتدا بازی صندلی بازی هاست مسئول برگزای مسابقه: " با قطع شدن آهنگ روی سندلی ها بنشینید تا برنده و بازنده مشخص شود" پس از شروع و قطع آهنگ یکی یکی شاهد یواناتی که موفی شده اند روی صندلی بنشینند هستید. ولی در آخر این فیل که از همه بزرگتر است قصد نشستن می کند که با این کار تمام برنده له می شوند. نتیجه اینکه هیچ وقت با فیل ها طندلی بازی نکنید.

        بازی دوم بازی کناب شکی است پس از اندکی طناب کشی راسو که در میدان حضور داشته باعث بر هم خوردن بازی می شود. نتیجه گیری از این قسمت این است که حدالمقدور با راسو ها بازی های نشستنی انجام دهید. بازی بعدی بازی تاپ تاپ خمیر استکه با لاک پشت بزی می کنند البته لاک پشت چون تمایلی به این بازی ندارد می رود و ... .