زبان از یاد رفته - آموزنده - سروش رضایی - شبکه‌ما

       این ویدیو با عنوان زبان از یاد رفته ساخته شل سیلوراستین می باشد که توسط سروش رضایی به تصویر کشیده شده است.

زبان از یاد رفته - آموزنده - سروش رضایی

توضیحات:

       این ویدیو با عنوان زبان از یاد رفته ساخته شل سیلوراستین می باشد که توسط سروش رضایی به تصویر کشیده شده است. زبانی به زبان گل ها سخن می گفتم زمانی هر کلمه ای که کرم ابریشم می گفت می فهمیدم. زمانی در خفا به وراجی سارها می خندیدم. در رختخواب با مگسی گپ می زدم. زمانی به تمام سوال های جیرجیرک ها گوش می دادم و به تمام آنها جواب می دادم. و با گریه هر دانه برف در حال رگ که فرومی افتاد همدردی می کردم زمانی به زبان گل ها سخن می گفتم چی شد که این ها همه از یادم رفت؟

       ویدیوی زیبا و دلنشین که به یاد ما می آوردکه زیان اصلی ما چه بوده، اینکه زبان اصلی ما مهربانی بوده است و زندگی مادی گرایانه ما آن خوشی و شادی را ازما گرفته است در این ویدیوشاعر زندگی مادی گرایانه امروزه را به نقد می کشد و در آخر ماجرا نشان میدهد هنوز این روحیه ای که با مادی گرایی آلوده نشده را می توان در کودکی دید. امیدوارم زبان اصلی خود را به یاد بیاورید که همان مهربانی است.