آموزش کورل (شمسه 2) - شبکه‌ما

کورل دراو یک نرم افزار طراحی وکتور است که دارای توانایی های بالاو متنوع می باشد وکورل کار را برای ما برای طراحی اشکال پیچیده ونقشه های پیچیدهآسان...

آموزش کورل (شمسه 2)

توضیحات:

کورل دراو یک نرم افزار طراحی وکتور است که دارای توانایی های بالاو متنوع می باشد وکورل کار را برای ما برای طراحی اشکال پیچیده ونقشه های پیچیدهآسان میکند چون  دارای ابزار کاربردی ومتنوع است که به سادگی می توان از آنها استفاده کرد کورل در بازار کار بسیار طرفدار دارد چون بخاطر سادگی در نحوه استفاده از ابزار های موجود در کورل که طراحی را بسیار ساده میکند در اینجا ادامه طراحی شمسه را خواهیم داشت ونحوه طراحی های بسیار پیچیده را که  با کورل خیلی آسان خواهد بود وهمچنین با ابزار رنگ آمیزی در کورل آشنا خواهیم شد که بسیار زیبا وجذاب خواهد بود