دوربین مخفی برش خوردن میوه ها - شبکه‌ما

با سلام برای شما دوربین مخفی برش خوردن میوه ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

دوربین مخفی برش خوردن میوه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

با سلام برای شما دوربین مخفی برش خوردن میوه ها  را آماده کرده ایم امیدوارم از دیدن این دوربین مخفی لذت ببرید.

در این دوربین مخفی شما دختری را می بیند که در حال  قرار دادن میوه هایی که از وسط برش خورده اند و به دو قسمت تقسیم شده اند در کنار هم است و سپس برای اینکه میوه ها از هم جدا نشوند آنها را به میخ هایی که از زیر میز بیرون آمده است وصل می کند.

پسری نیز در زیر میز مخفی شده است و هنگامی که او میخ ها را بیرون می کشد همه میوه ها به دو نیم تقسیم می شوند.

حال به سراغ اجرای دوربین مخفی می روند دختر از افراد می خواهد تا میوه ها را برای او به دو نیم تقسیم کنند .

افراد هنگامی که اولین  میوه را به دو نیم تقسیم می کنند صدایی را می شوند که مانند صدای شمشیر است و سپس همه میوه ها به دو نیم تقسیم می شوند .افراد بسیار متعجب می شوند و اطراف را نگاه می کنند.

واکنش افراد به این اتفاق بسیار جالب و دینی است.