حمله سگ به صاحب خود - شبکه‌ما

کسانی هستند که حیواناتی رو تعلیم میدهند و تربیت میکنند که برای انجام کاری از انها استفاده کنند و برای انها مستر ثمر باشه و...

حمله سگ به صاحب خود

دسته بندی ها:
توضیحات:

کسانی هستند که حیواناتی رو تعلیم میدهند و تربیت میکنند که برای انجام کاری از انها استفاده کنند و برای انها مستر ثمر باشه و از این رو این حیوانهای وحشی را از دوره کوچکتری انها را به خوبی پرورش می دهند که از ای رو صاحب حیوانی که سگ وحشی و دست اموز خودش را داره برای اموزشهای لازم تعلیم میده که در اینجا کسانی که دارن سگ خود را تربیت میکنند و صاحب سگ رفته بالای ماشین پیکان از سگ میخواد که به او حمله کنه و سگ هم با خوی درندگی خود به صاحب خودش حمله میکنه