همستر عاشق - شبکه‌ما

این همستر که بسیر باهوش است با تخمه ها یک تصویری را می سازد که باور نکردنی است و این تصویر یک قلبی است که...

همستر عاشق

دسته بندی ها:
توضیحات:

این همستر که بسیر باهوش است با تخمه ها یک تصویری را می سازد که باور نکردنی است و این تصویر یک قلبی است که تیر خورده و همه این تخمه ها را در دهان خود نگه می دارد واقعا چگونه چنین چیزی ممکن است و واقعا چگونه به او اموزش داده اند که انقدر زیبا کارش را انجام بدهد که امان از این عشق که عشق را ببین چه می کند !

عشق باید در زندگی وجود داشته باشد و کسی که عشقی ندارد و در واقع عاشق نیست با ادم مرده هیچ فرقی ندارد و اصلا نمی توان بدون عشق زندگی کرد که عشق در همه موجودات از انسان ها تا حیوانات و پرنده ها و حشرات و حتی کوچکترین موجودهای دنیا تا بزرگترین آن ها عاشق می شوند و عشق را می فهمند که بسیار خوب است که البته در همه جانداران وجود دارد و در واقع می توان این عشق را به گیاهان هم نسبت داد که درختان و گل ها و مخصوصا افتاب گردان ها نیز عاشق می شوند که چیزی زیباتر از عشق نیست