آموزش کورل (curving) - شبکه‌ما

اگر میخواهید در طراحی  کارتان بسیار آسان شود وبه مشکلی برخورد نکنید بهتر است با نرم افزار CorelDRAW Graphics Suite آشنا شویدکه طراحی را برای شما...

آموزش کورل (curving)

توضیحات:

اگر میخواهید در طراحی  کارتان بسیار آسان شود وبه مشکلی برخورد نکنید بهتر است با نرم افزار CorelDRAW Graphics Suite آشنا شویدکه طراحی را برای شما بسیار آسان وجذاب وزیبا خواهد کرد وکار کردن با این نرم افزار برایتان خسته کننده نخواهد بود بلکه از آن بسیار لذت خواهید برد ولذت کار کردن با یک نرم افزار بسیار آسان که درعین حال هم دارای امکانات بسیار پیشرفته ومتنوع  است را خواهید برد در این قسمت نحوه تغییر اشکالی که  قابلیت ویرایش نیستند  و ما قابل ویرایش خواهیم کرد واستفاده از پنجره های مختلف برای جوش دادن وبرش ووصل شدن در حالتهای مختلف را یاد خواهید گرفت