افریقا و حیوانات وحشی - شبکه‌ما

افریقا را شاید بیشر ادما اونو بشاسند که در کجا قرار داره که افریقا جایگاه اصلی و محد تمام حیوانات وحشی در انجاست در افریقا...

افریقا و حیوانات وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

افریقا را شاید بیشر ادما اونو بشاسند که در کجا قرار داره که افریقا جایگاه اصلی و محد تمام حیوانات وحشی در انجاست در افریقا هر حیوانی که فکر کنی در افریقا پیدا میشه از خطرناکترین حیوانات وحشی گرفته تا ساده ترین وضعیف ترین حیوانات که در انجا قرار دارند و منطقه ای به نام زامبیا که در افریقا است اونجا هم حیوانات وحشی وجود داره که محیط بانان رفتند که در جنگلی که در زامبیا قرار داره بررسی های انجام بدند که ببینند که چه ردپاهای در این جنگل قرار داده شده و انها را دنبال کنند و کار خود را اغاز کردند