گردش دوستانه - شبکه‌ما

این هم نام یکی دیگر از داستان طنز وید نیک گو است که دربند می رید خوش بگذره و چلو کباب هم یادت نرود که...

گردش دوستانه

دسته بندی ها:
توضیحات:

این هم نام یکی دیگر از داستان طنز وید نیک گو است که دربند می رید خوش بگذره و چلو کباب هم یادت نرود که با چلو کباب تگاه می کنند و با موبایلشان ور می روند و هنگام افتادن در چاه نیز از خود عکس می اندازند و در فیسبوک شیر می کنند و افرادی نیز که برای دیدن او می ایند نیز باز با اینترنت و مو بایل خود بازی می کنند و اصلا رعایت مریض را نمی کنند و همین طوری برای اینکه یه جایی هم رفته باشند با موبایشان بازی می کنند

این روزها موبایل شده وسیله ای که از نوزاد تا پیر مرد دارد و همه از این وسیله به طرز غلطی استفاده می کنند که طرز استفاده صحیح آن را بلد نیستند و نمی دانند که این کنولوژی های چقدر کارهای خوب می شود باهاش کرد که مثلا فقط از اینترنت رفتن تو فیسبوک و جاهای بی فایده را بلدند و هیچ چیز علمی و مفیدی را یاد نمی گیرند که هم چیزی یاد بگیرند و هم حجم اینترنتشان تمام نشود و مفید واقع شود!