چگونه تلویزیون را پر از آب کنیم؟ - شبکه‌ما

به به انواع خانواده دور هم نشستند و دارند برنامه های تلویزیونی می بینند که در رابطه با برنامه سازی می خواهیم کمی توضیح دهیم...

چگونه تلویزیون را پر از آب کنیم؟

دسته بندی ها:
توضیحات:

به به انواع خانواده دور هم نشستند و دارند برنامه های تلویزیونی می بینند که در رابطه با برنامه سازی می خواهیم کمی توضیح دهیم !ریشه زبان برنامه سازی بر می گردد به گروهی که اهل برنامه بودندو هرجا خبری بود می رفتند و ـآنجا برنامه ای به راه می انداختند و بعضی از جاها هم می رفتند و برنامه نگاه می کردند که با کشف تلویزیون شغلی هم به نام برنامه سازی ایجاد شد که این خودش باعث بوجود امدن دو قبیله شد که همیشه این ور آب از اون ور آب و اون ور اب از این ور آب کپی می کردند که کیفیتاون ور ابی باعث به وجود امدن رنگ بندی و کیفیت تمام استاندارهای دنیای رسانه را در هم نوردید و این ور آب هم کاملا روش دزدی را درست انجام می دادند و پوشاندن لباس و یا زوم کردن از روابط ناسالم رها می شدند و افرادی نیز کار پارازیت را انجام می دادند و اگر روزی پارازیت نداشتید نگران نباشید چون به دست به آب رفته اند ولی سریع بر می گردند