لطف و رحمت شیر در برابر غزال - شبکه‌ما

شیرها را که میشناسید که چه حیوانات وحشی و درنده و خونخواه و خیلی خطرناک هستند و هیچ رحمی هم ندارند و هر حیوانی که...

لطف و رحمت شیر در برابر غزال

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیرها را که میشناسید که چه حیوانات وحشی و درنده و خونخواه و خیلی خطرناک هستند و هیچ رحمی هم ندارند و هر حیوانی که میبینند به او حمله میکنند و اونو شکار می کنند و یک لقمش می کنند ولی اینجا چیزی را که می بینید شاید اصلا باور نکنید که این واقعا حقیقت داره یا نه ولی چیزی که میبینید واقعیت داره اهو و غزالی که در کنار شیر وایساده و شیر هم اون کاملا میبینه و اصلا کاری به غزال نداره و غزال هم میره در کنار و اغوش شیر مینشینه جای تعجب است ولی لطف محبت و مهربانی شیر را میبینید.