واژگونی تانکر 32 هزار لیتری - شبکه‌ما

واژگونی تانکر 32 هزار لیتری بنزین د ر جاده کرج که این حادثه صبح امروز در مسیر شرق به غرب جاده قدیم کرج که بعد...

واژگونی تانکر 32 هزار لیتری

دسته بندی ها:
توضیحات:

واژگونی تانکر 32 هزار لیتری بنزین د ر جاده کرج که این حادثه صبح امروز در مسیر شرق به غرب جاده قدیم کرج که بعد از سه راهی شهریار بود واژگون شد و چند ساعتی جاده را بست

مشخص شد که یک تانکر 32 هزار لیتری مملو از مقدار بسیاری بنزین به دلیل کاملا نامشخص به هنگام حرکت از این مسیر از مسیر اصلی خودش منحرف شده و و بعد از برخورد با جدول های میانی در محل کاملا واژگون شده و مقدار بسیار زیادی بنزین در سطر معبر جاری شده و هر لحظه هم امکان انفجار و اتش سوزی وجود داشته راننده خوداتاق ویران شده خودرو خودش محفوظ است که او را تحویل اورژانس دادن که مشخص شد به دلیل شدت تصادف و جرحات وارده در ساعات اولیه و همان دقیقه فوتکرده و محل خادثه را مملو از ر و هم در کف و صابو کرده اند و در واقع غرق در کف و صابون کرده اند که جلوگیری از اتش سوزی و انفجار شود و جاده را نیز چند ساعتی بستند وایمن سازی کردند