مهمون خارجی و.. - شبکه‌ما

این برنامه که دوربین مخفی ایرانی در شبکه نسیم می باشد بسیار جالب است که فردی که تظاهر می کند نابینا است در زیر پل...

مهمون خارجی و..

دسته بندی ها:
توضیحات:

این برنامه که دوربین مخفی ایرانی در شبکه نسیم می باشد بسیار جالب است که فردی که تظاهر می کند نابینا است در زیر پل عابر پیاده از افراد دیگر می خواهد که او را به آن طرف خیابان ببرند که آن ها همه از خیابان ردش می کنند و در حالی که این فر بهظاهر نابینا می گوید که لطفا من را از عابر پیاده رد کنید و این آقایون خیر نیز می گویند اون با من و من خودم ردت می کنم و از زیر پل عابر پیاده ردش می کنند !و گاهی کولش می کنند و با زور از آنجا ردش می کنند ک هفقط یک نفر آنرا از پل عابر پیاده رد می کند و ابروی ایرانی هارا می خرد!

در یک دوربین مخفی دیگر نیز فردی هست که خارجی است و از مردم کارواش می خواهد ولی انها بهش می گویند که همین آب جوب خوب است و ما برایت می شوریم و اصلا ادرس کارواش را به این فرد خارجی نمی دهند و دوتا مترجم هم که دارد که هیچی از انگلیسی نمی فهمند و الکی برای خودشان حرف می زنند