ویروس یا سیروس - شبکه‌ما

در برنامه کلاه قرمزی مجری برنامه مریض شده و می گوید که به من برس کلاه قرمزی یک ویروسی امده که فکر کنم من گرفتمش...

ویروس یا سیروس

دسته بندی ها:
توضیحات:

در برنامه کلاه قرمزی مجری برنامه مریض شده و می گوید که به من برس کلاه قرمزی یک ویروسی امده که فکر کنم من گرفتمش و حالم بد است و به پسر خاله بگو بره برای من فقط دو تا پرتغال بگیرد و یکی لیمو تا من آب این ها را بگیرم و بخورم که کلاه قرمزی می رود و پسر عمه جان می گوید که به پسر خابه بگوید که اقای مجری گفته که سیروس گرفته و دوتا پرتغال و یک لیمو بگیرد

پسر عمه زا هم به یک نفر دیگر می گوید که اقای مجری گفته که سیروس رو گرفته و برو بگو که سیروس و پرتغال و لیمو بگیرد که باز آن هم به کسی دیگر می گوید که به پسر خاله بگو که اقای مجری هر چقدر که سیروس را می گیرد جواب نمی دهد و بگو برگ مو بگیره بگیره و 3 کیلو پرتغال و به همین منوال ادامه پیدا می کند و تا اینکه این را به پسر خاله بگویند کلی می گذرد و اخر هم درست نمی گویند و شایعه بوجود می اید!