سوتی خبرنگارها - شبکه‌ما

این سوتی ها در خبرنگارها و گزارش ها بسیار اتفاق می افتد که یا وسط کار عطسه می کنند و یا هنگام گزارش خبر به...

سوتی خبرنگارها

دسته بندی ها:
توضیحات:

این سوتی ها در خبرنگارها و گزارش ها بسیار اتفاق می افتد که یا وسط کار عطسه می کنند و یا هنگام گزارش خبر به کسی می خورند و در قفل می شود و یا خیلی اتفاق های دیگر و یا وقتی که به کسی می گویند که چرا موهایتان را این شکلی درست کردی میگوید که من خودم سرباز هستم و این مدل مو هم طبیعی نیست و مصنوعی است و در واقع او کچل است!وچقدر ساده خودش را لو می دهد و چقدر خجالتی است

چقدر خوب می شود که این ها را ما می توانیم و بخندیم چون در قدیم این ها را مشاهده نمی کردیم و یا خیلی ها هستند که وسط کار موبایلشان زنگ می خورد و کسی که عطسه می کند می گوید که من عطسه ام را کلی کنترل کردم ولی نشد و بلاخره آمد که طرف مقابلش می کوید تاثیرات افتاب است !و هم چنین خبر نگار خانومی که از اسب می ترسد و تا اسب را می بینید 6 متر به عقب می رود و از مصاحبه خارج می شود