بوفالو ها 1 - شبکه‌ما

حیوانات وحشی که در جای دیگری زندگی می کنند بوفالو ها هستند بوفالوها هم حیوانات وحشی هستند که گروهی زندگی میکنند و بوفالوها علف خوار...

بوفالو ها 1

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانات وحشی که در جای دیگری زندگی می کنند بوفالو ها هستند بوفالوها هم حیوانات وحشی هستند که گروهی زندگی میکنند و بوفالوها علف خوار ندو هر چه گل و گیاه و هر نوع سبزی ببینند اونا رو می خورند بوفالوها هم از قدرت زیادی برخوردار هستند و برای رقابت همیشه با هم جنگ ها و نبردهای خونینی دارند بوفالوها برای زندگی و نسل و بقا با هم جفت گیری میکنند تا نسل های بعدی را افزایش بدند بوفالوها وقتی می خواهند با نبردی سخت داشته باشند رودرروی هم قرار می گیرند و با عقب کشیدن خود به هم ضربه های وحشتناکی وارد می کنند.