هنر ویترای - شبکه‌ما

هنرهای امروزه کمی پیشرفته تر شدند و یک مقدار با هنرهای قدیم فرق میکنند. همه هنرها هم زیبا و دلنشین هستند.

هنر ویترای

دسته بندی ها:
توضیحات:

هنرهای امروزه کمی پیشرفته تر شدند و یک مقدار با هنرهای قدیم فرق میکنند. همه هنرها هم زیبا و دلنشین هستند. و خیلی خوب هست که هر کدام از ما از هر هنری چیزی بلد باشیم یا یک هنر را بصورت پیشرفته دنبال کنیم. این کلیپ هنر ویترای میباشد که یک نوع نقاشی و طراحی بر روی شیشه، ظروف چینی و... میباشد که اگر با ظرافت تمام کشیده شود یک کار بسیار زیبا و قشنگی از آب در میایید. اگر دارای نقاشی خوب و ظرافت خاصی هستید خیلی خوبه که این هنر زیبا را دنبال کنید. رنگهای مخصوص این کار در بازار میباشد و همچنینن قلموهایی با شماره های مختلف برای کشیدن طرح بر روی شیشه. در این کلیپ طرح مورد نظر را بر روی ظرف شیشه ای قرار داده است با کاغذ، و طرح را به آرامی و با ظرافت خاص بر روی آن میکشد. و کاملا در کلیپ توضیح داده میشود که اگر مشکلی در کشیدنمان پیش می آید چگون می توانیم برطرف کنیم و چگنه یک طرح زیبا را میتوانیم بکشیم. هنر زیبایی میباشد.