حسن ریوندی با بهمن هاشمی - شبکه‌ما

بعضی از آدم ها یک هنر خاصی در صدایشان هست. و این کار را به هنرمندی تمام انجام میدهند.

حسن ریوندی با بهمن هاشمی

دسته بندی ها:
توضیحات:

بعضی از آدم ها یک هنر خاصی در صدایشان هست. و این کار را به هنرمندی تمام انجام میدهند. بعضی ها خواننده میشوند و کاملا صدایشان را در شعرها استفاده میکنند. و بعضی ها صدایشان را در تقلید صدا دیگران و همچنین صدا در آوردن اشیا اطراف مثل درب، ظربه خوردن دو شی ، حیوانات و... استفاده میکنند. خیلی هنر شیرین و خوبی هست. مخصوصا که برای خنداندن دیگران استفاده بشود و کلی اطرافیانت را شاد کنی. ولی خدایی نکرده نه برای اینکه کسی مسخره کنیم. یک بخش جالبی که در جشن های ایرانی ها استفاده میشوند آوردن اشخاصی هست که به خوبی تقلید صدا میکنند و چقدر هم آن بخش طرفدار دارد و کلی هم خوش میگذرد. با اینکه مدت اش کوتاه هست ولی کلی انرژی میگیرد آدم با همون یکی ، دو ساعت خندیدن . کاش همیشه بخندیم و همیشه از این جشن های خوب با هنرمندان عزیز برویم. یکی از عزیزانی که تقلید صدا میکند و لطیف های جالب و خنده دار تعزیف میکند آقای حسن ریوندی هستند که کلی طرفدار دارد و در جشن ها کلی از کارهاشان میخندیم