آموزش کورل (جستجو دراینترنت) - شبکه‌ما

گاهی اوقات برای طراحی ما به تصاویری نیاز داریم چندین را برای تهیه تصویر مورد نظر است یکی از آنها عکاسی است که البته باید...

آموزش کورل (جستجو دراینترنت)

توضیحات:

گاهی اوقات برای طراحی ما به تصاویری نیاز داریم چندین را برای تهیه تصویر مورد نظر است یکی از آنها عکاسی است که البته باید به تکنیک های عکاسی واقف باشیدالبته راه دیگر وبسیار آسان دیگر هم هست وآن گرفتن تصویر از اینترنت است که  این تصاویر درگوگل بسیار زیاد است البته باید روش جستجو کردن تصویر  را در گوگل بلد باشید اگه هم بلد نیستید ما اینجا بهتون آموزش می دهیم حتی می توانید اندازه تصویر ونوع گرافیکی تصویر (وکتور یا بیت مپ) بودنش رو با جستجو در اینترنت پیدا کنید امیداوارم که این قسمت هم مفید واقع شده باشد