بازی با مارهای کبرا - شبکه‌ما

مارهای کبرا از خطرناک ترین مارهای دنیاست که باید از انها ترسید ولی ادمهای هستند که با این مارها بازی می کنند و حتی با...

بازی با مارهای کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارهای کبرا از خطرناک ترین مارهای دنیاست که باید از انها ترسید ولی ادمهای هستند که با این مارها بازی می کنند و حتی با این مارها زندگی می کنند کسانی که از مارها نمیترسند یا ااموزشهای لازم را در مورد مارها دیده اند و یا از بچگی با مرها بزرگ شده اند و یا ممکنه چنین مارهای وحشی  خطرناک را تربیت و پرورش داده باشند که این مرد هیچ ترسی از این مارها که مارهای کبرا هم هستند را ندارد و داره با کارهای کبرا بازی میکنه و دوتا از انها را در دست خود گرفته  و با انها بازی میکنه که هیچ صدمه ای هم به این مرد نمیزنند