خوابالو - شبکه‌ما

همه نی نی ها خوابالو هستند و بیشتر عمرشان را به خواب می گذرانند و حالا اینکه چرا ما هم نمی دانیم با این که...

خوابالو

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه نی نی ها خوابالو هستند و بیشتر عمرشان را به خواب می گذرانند و حالا اینکه چرا ما هم نمی دانیم با این که هیچ کاری نمیکنند خیلی زود خسته می شوند و به خواب می روند و همیشه هم وقتی چیزی برایشان جالب باشه و کسی و دوست داشته باشند نگاه کنند سعی می کنند که خواب خودشان را کنترل کنند که نخوابند و بیدار بمانند و هرطور شده بخندد و پاکی خودشان را به نوعی به همه نشان دهند

کودک در این ویدیو هم خوابش می اید ولی دلش نمی اید که بخوابد که نگاه می کند به دوربین و با زور یک لبخند ملیح می زند و باز هم چشمایش می رود و کم کم به پایین منحرف می شود ولی باز خودش را جمع می کند و به سمت بالا می رود کم کم و باز چشامنش را باز می کند و این قاعده به همین منوال ادامه پیدا می کند که در نهایت این کودک و چه هرکسی که انقدر خوابش یباید می خوابد و بیدار نمی تواند بماند جالب است