کار خطرناک مرد با خرس بزرگ - شبکه‌ما

کسانی که با حیوانات وحشی و خطرناک در می افتند و بازی می کنند باید هم منتظر عواقبی که ممکنه براشون پیش بیاد باشند و...

کار خطرناک مرد با خرس بزرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

کسانی که با حیوانات وحشی و خطرناک در می افتند و بازی می کنند باید هم منتظر عواقبی که ممکنه براشون پیش بیاد باشند و خرس ها هم که از حیوانات وحشی به شمار میاد نباید زیاد سربه سر خرس گذاشت چون وقتی عصبانی میشه دیگه کسی جلودارش نیست و با اون هیکل بزرگ و وزن سنگینی که داره ممکنه به هر کسی صدمه برسونه ولی مردی هست که با یک خرس بزرگ دوست هست و با خرس بزرگ بازی میکنه و خرس هم با اون مرد خیلی خوبه و خیلی هم رفتار خوبی داره از خودش نشون میده.