فیلمبرداری مار کبرا - شبکه‌ما

دو تا مرد که دارن در یک جای مانند علف زارها با هم حرف میزنند و در جای ایستاده اند که یک جعبه چوبی هم...

فیلمبرداری مار کبرا

دسته بندی ها:
توضیحات:

دو تا مرد که دارن در یک جای مانند علف زارها با هم حرف میزنند و در جای ایستاده اند که یک جعبه چوبی هم در کنار و زیر پایشان وجود داره که این دوتامرد  بعد از اتمام حرفاشون یکی از ان دوتا مرد میاد در جعبه رو باز میکنه ولی وقتی در جعبه رو باز کرد دیدیم که چیزی از درون جعبه بیرون اورد که اون یک مار بزرگ کبرا بود که مار کبرای بزرگ رااورد بیرون و بر روی زمین گذاشت  که گروهی داشتند این مار کبرا رافیلم برداری میکردند و فیلمبردارن میترسیدن که مار کبرا به اون حمله کنه و بهشون صدمه ای وارد کنه.