خرس و شکار اهو - شبکه‌ما

خرس ها که حیوانات وحشی هستند در محیط وحشی و زبیعت خود زندگی میکنند و بچه های هم دارند در کنار انها هستند واز انها...

خرس و شکار اهو

دسته بندی ها:
توضیحات:

خرس ها که حیوانات وحشی هستند در محیط وحشی و زبیعت خود زندگی میکنند و بچه های هم دارند در کنار انها هستند واز انها مراقبت می کنند و خرس ها همیشه از قلمرو و جایگاه خود محافظت می کنند در این محیط وحشی و این طبیعت زیبا که حیواناتزیادی زندگی می کنند مانند اهو ها و گوزن ها که در کنار اب رودخانه به خوش گذرونی و اب تنی می پردازند ولی در اینجا وقتی بچه اهویی تنها میشه و خرس وحشی و گرسنه وقتی اونو میبینه بچه اهو را دنبال میکنه و اینفدر دنبالش میره تا اخر که اهو رو میگیره  و میخوره.