تمساح و شکار حیوانات - شبکه‌ما

در افریقا که حیوانات زیادی زندگی می کنند و حیوانات وحشی هم هستند ولی حیوانات وحشی در این محیط و طبیعت وحشی زندگی خود را...

تمساح و شکار حیوانات

دسته بندی ها:
توضیحات:

در افریقا که حیوانات زیادی زندگی می کنند و حیوانات وحشی هم هستند ولی حیوانات وحشی در این محیط و طبیعت وحشی زندگی خود را دارند که همه حیوانات برای زندگی کردن به عنصر اب که مهمترین عنصر حیات موجودات بر روی زمین است و حیوانات وحشی برای اینکه تشنگی خود را رفع کنند بر روی اب رودخانه می روند تا اب بنوشند و خود را سیراب کنند ولی همیشه در ابهای رودخانه های افریقا و محیط وحشی حیوانی خطرناک در اب وجود داره که باعث مرگ خیلی از حیوانات شده که اون حیوان تمساح مرگبار است