صحبتهای کیروش قبل از بازی بوسنی - شبکه‌ما

کارلوس کیروش قبل از بازی تیم ملی با بوسنی طی مصاحبه گفت که اگر می خواهیم بوسنی را ببریم وبه مرحله بعد صعود کنیم باید...

صحبتهای کیروش قبل از بازی بوسنی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کارلوس کیروش قبل از بازی تیم ملی با بوسنی طی مصاحبه گفت که اگر می خواهیم بوسنی را ببریم وبه مرحله بعد صعود کنیم باید مغرور بازی با آرژانتین باشیم بلکه با افتادگی کامل وخضوع به بازی با بوسنی بریم  تا با برد بوسنی به مرحله بعد صعود خواهیم کرد ومانند ما تیم های زیادی هستن که با این امید به بازی سوم می روند همچنین از پیام ریئس جمهور بسیار خوشحال وممنون است وامیدوار است با اتحاد وتمرکز وهمدلی بین بازیکنان وکل ایرانیان می توانیم با برد بوسنی به مرحله بعد صعود خواهیم کرد وهچنین  اقای کیروش گفت که بعد جام جهانی از تیم ملی ایران خداحافظی خواهد کرد