خرس بزرگ و خرابکار - شبکه‌ما

حیوانهای که در حیات وحش هستند مطمئنا وحشی هستند و حیوانهای بزرگی و عظیم الجثته و قوی هیکل هستند که در جنگل ها مشاهده میکنید...

خرس بزرگ و خرابکار

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانهای که در حیات وحش هستند مطمئنا وحشی هستند و حیوانهای بزرگی و عظیم الجثته و قوی هیکل هستند که در جنگل ها مشاهده میکنید دراینجا افرادی که در جنگل اومده بودن که خوش بگذرونند و در جنگل اتراق کنند و شبی را صپری کنند ولی نمیدونستند که این جنگل چه حیوونهای بزرگی داره خرس های که هر لحظه ممکنه به ادم حمله کنه وقتی این افراد با چند تا ماشین اومده بودند و از خواب بیدار شدند و دیگه روز شده بود دیدند که خرس خیلی بزرگی داره وسایل انها را میگرده و خراب میکنه و دنبال غذا میگشت.