خرس سفید قطبی با مرد - شبکه‌ما

خرس ها همیشه بزرگ و قوی هیکل هستند و از قدرت بالای برخوردار هستند که هر حیوانی را میتونند از پا در بیارند که جثه...

خرس سفید قطبی با مرد

دسته بندی ها:
توضیحات:

خرس ها همیشه بزرگ و قوی هیکل هستند و از قدرت بالای برخوردار هستند که هر حیوانی را میتونند از پا در بیارند که جثه بزرگ دارن و در مقابل انسانها خیلی بزرگتر هستند و میتونند به هر انسانی حمله کنند ولی خرس های دیگری هم هستند که در قطب شمال در جای که برف و یخها هستند زندگی میکنه که خرس قطبی نام دارد که اینجا یک مرد شجاع و نترس با این خرس قطبی هم بازی شده که خرس بر روی این مرد افتاده اونو در اغوش خود میگیرد وقتی مرد خرس قطبی را دنبال میکند خرس قطبی هم به داخل اب شیرجه میزند و شنا می کند.