خرس در جستجوی ماهی - شبکه‌ما

خانواده ای از انسانها که در محیطی وحشی خونه ساخته اند و در کنار سواحل دریا کلبه ای چوبی دارند که همراه خانواده خود با...

خرس در جستجوی ماهی

دسته بندی ها:
توضیحات:

خانواده ای از انسانها که در محیطی وحشی خونه ساخته اند و در کنار سواحل دریا کلبه ای چوبی دارند که همراه خانواده خود با سگی که همراه دارند زندگی می کنند این خانواده با حیوانات مهربون و با انها سازگاری کامل دارند و هر حیوانی که زه طرف کلبه چوبی انها میان این خانواده به انها غذا داده و به انها کمک می کنند که در اینجا این خانواده با ماهی های که دارند و ماهی های که صید کردن و از طرفی خرس که داره به این خانواده نزدیک میشه ومباد طرف انها و قایقشان که انگار دنبال ماهی ها میگرده.