سگ های بزرگ - شبکه‌ما

در مناطق کوستانی و برفی که سرما خیلی شدید و سریخت است در چنین مناطقی باید همیشه امکانات لازم را باخود داشته باشید که یه...

سگ های بزرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

در مناطق کوستانی و برفی که سرما خیلی شدید و سریخت است در چنین مناطقی باید همیشه امکانات لازم را باخود داشته باشید که یه وقت در برف گیر نکنی یا مشکلاتی برایت پیش نیاد کهسگ ها یکی از امکانات  ابزارهای است که در چنین مناطق کوهستانی سر و برفی نیاز ادم میشه و از انها باید استفاده لازم را کرد که برای حمل و نقلادما و وسایل میشه از سگ های بزرگ و قوی هیکل استفاده کرد و در منطقه برفی که تعداد زیادی از سگهای وحشی را میبینید که همه این سگها پرورش یافته و دست اموز هستند.