نبرد دو سگ - شبکه‌ما

سگ ها که وحشی هستند و خوی جنگندگی دارند و برای رقابت و برتری با همدیگه می جنگند که اینجا دو تا سگ که در...

نبرد دو سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگ ها که وحشی هستند و خوی جنگندگی دارند و برای رقابت و برتری با همدیگه می جنگند که اینجا دو تا سگ که در صحرا با دو تا مرد در بیابان هستند که دو تا سگ در کنار یک جاده خاکی که دارند همدیگه رو براورد می کنند که ببیند کدو م از دیگری قوی تر هست و اینکه چه ضعف های دارند که پس از براورد هم سگها نبرد خودشونو اغاز کردند و درگیری سخت شکل گرفت و همدیگه رو گرفته بودند این دو تا سگ پس از درگیری و جنگ هر دو سگ اروم گرفتند و کمی بعد با همدیگه صلح کردند و اشتی کردند.