پدر با حوصله - شبکه‌ما

این کلیپ  یاد آور دوران کودکی اکثر ماها می باشد.آن وقتها  خبری از بچه های پیش فعال نبود.

پدر با حوصله

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کلیپ  یاد آور دوران کودکی اکثر ماها می باشد.آن وقتها  خبری از بچه های پیش فعال نبود.ولی آلان تا بچه ای این حرکات را انجام بده میگن  این بچه پیش فعال   است غافل  ازاینکه این فضای خانه های  امروزی می باشد که بچه ها نمی توانند انرزیشون را تخلیه کنند.این پدر عزیز در حین نماز خواندن به فرزندعزیزش آموزش هم می دهدو لحظات خاطر انگیزی برایش  به جا می گذارد.