دو سگ بزرگ - شبکه‌ما

سگهای که همیشه وحشی بودند و با اینکه هر چند که این سگها را انسان اونها رو تعلیم و پرورش بده باز هم سگ همیشه...

دو سگ بزرگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگهای که همیشه وحشی بودند و با اینکه هر چند که این سگها را انسان اونها رو تعلیم و پرورش بده باز هم سگ همیشه سگه و نمیشه با سگ یار خوبی بود ولی سگهای هستند که خیلی بزرگ هستند و ازحد  معمول بزرگتر هستند که در اینجا دو تا سگ بزرگ که در کنار صاحبانشان هستند و با زنجیری که بسته شدند و زنجیر هر سگ بزرگ تو دست صاحب همون سگ هست که هر دو سگ بزرگ میخواهند با هم دعوا کنند و با هم بجنگند ولی صاحبان انه نمی زارند که این دو تا سگ بزرگ با هم عوا  کنند و از هم جداش.ن می کنند.


  • Omran Afrand @ Jmaile.com Af
    Omran Afrand @ Jmaile.com Af |

    سگها تنها حیوانات دوست داشتنی روی زمین هستن