آخر خط - شبکه‌ما

سلام دوست عزیز در این کیلپ کوتاه  شما شاهد عمق بلای خانه مان سوز اعتیاد خواهید شد .

آخر خط

دسته بندی ها:
توضیحات:

سلام دوست عزیز در این کیلپ کوتاه  شما شاهد عمق بلای خانه مان سوز اعتیاد خواهید شد .لذا با  آگاهی دادن به فرزندان این مرز وبوم می توانیم از این فاجعه جلوگیری کنیم .عاقبت مصرف مواد مخدر فروپاشی خانواده ها می باشد.و در نهایت پوچی به همراه خواهد  داشت.