گروه سگ های زیبا - شبکه‌ما

سگ های که اینجا هستند سه تا سگ که دو تا از این سگ ها سفید هستند و سگ دیگه سیاه است که این سگها...

گروه سگ های زیبا

دسته بندی ها:
توضیحات:

سگ های که اینجا هستند سه تا سگ که دو تا از این سگ ها سفید هستند و سگ دیگه سیاه است که این سگها دارند که با هم کنار بیان ولی دو تا سگ یفید همینطور دارند دور سگ سیا می چرخند و میخواهند کاری انجام بدند و هر دو سگ سفید دارند سگ سیاه را بو می کشند که ببینند که این سگ از خودشونه با نه ولی در اینجا سگ های بیشتری هم وجود داره که با هم دارند بازی می کنند و در اینجا که سگ های متفاوتی وجود دارند ولی این سگها خیلی با هم خوب هستند و کاری به همدیگه ندارند.