خطاهای خنده دار تیراندازی - شبکه‌ما

امروزه همه ما به نوعی یا تفنگ داریم و یا تفنگ دیده ایم و مهم این هست که حتما یک بار را تیر اندازی کرده...

خطاهای خنده دار تیراندازی

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه همه ما به نوعی یا تفنگ داریم و یا تفنگ دیده ایم و مهم این هست که حتما یک بار را تیر اندازی کرده ایم و همانطور که می دانید تفنگ لگد می زند و مخصوصا تفنگ های بادی و شکاری که باید آن ها را محکم نگه داشت وگرنه به سر و صورت ما بر خورد می کنند و یا اگر آن ها را روی شانه خود بگذاریم و ارام بگیریم به پشت ما پرتاب می شوند و این طور نیست که بدون اموزش بتوانیم یک تیر انداز خوب شویم و باید حتما یا اموزش ببینیم و یا حتما نکته های کلیدی را بدانیم

خیلی ها هستند ه بسیاری از حیوانات و پرنده ها را شکار می کنند و به آن ها می گوییم که این کار خوب نیست و گناه دارد باور نمی کنند که می توانیم برای نشانه گیری از خیلی چیز های دیگر استفاده کنیم و می توانیم هدف خود را مشخص کنیم و سریع با تمرین زیاد یاد بگیریم تا در مواقع ضروری از آن استفاده کنیم وگرنه پرنده ها مخصوصا در فصل هایی که جوجه دارند گناه بزرگی است