اواز جنوبی با بشکن و دست - شبکه‌ما

این کلیپ نیز یکی دیگر از کلیپ های هنری و جالب خواننده اهوازی و جنوبی است که ترانه جنوبی را بسیار زیبا می خواند و...

اواز جنوبی با بشکن و دست

دسته بندی ها:
توضیحات:

این کلیپ نیز یکی دیگر از کلیپ های هنری و جالب خواننده اهوازی و جنوبی است که ترانه جنوبی را بسیار زیبا می خواند و اهنگ آن را نیز خودش با دست زدن و بشکن زدن می زند و هم زمان خوانندگی نیز می کند و سپس یک اهنگ عربی نیز به این صورت که دختر عرب ها وفا ندارند و زود عاشق می شوند و قالت می گذارند را می خواند

در اخر نیز خسته می شود و می گوید که رضایت بده که البته فکر می کنم ایشون خودشان عرب هستند چون عربی را خیلی خوب می خواند و زیباتر از این هست که خواندنش شاید زیاد خوب نباشد و شاید البته به نظر شما خوب باشد ولی از نظر من زیاد خوب نیست ولی اهنگ زدنش بسیار عالی است و خیلی هنر دارد که با انگشتانش و دستانش این کار را انجام می دهد

هنر هم چنان نزد ایرانی ها هست و بس و چقدر خوب است که تکنولوژی انقدر پیشرفت کرده که این افراد نیز می توانند هنر خود را نشان دهند و جهانی کنند