تو حاضری واسه این چالش چی کار کنی ؟! - شبکه‌ما

شما هم حتما این دو نفر خانوم را می شناسید همون دو تا دخرا که تصادف کردن هستند بله درست حدس زدید و ظاهرا از...

تو حاضری واسه این چالش چی کار کنی ؟!

دسته بندی ها:
توضیحات:

شما هم حتما این دو نفر خانوم را می شناسید همون دو تا دخرا که تصادف کردن هستند بله درست حدس زدید و ظاهرا از معروف شدند خیلی خوششان آمده و می خواهند باز هم در رسانه ها پخش شوند چون همانطور که می دانید این دو دختر در یک ماشین بودند و ضبط را روشن کردند و گفتند که تو حاضری واسه عشقمون چیکار کنی که همین باعث شد آن ها حواسشان پرت شود و تصادف کنند و با آن خواننده شروع به خواندن کنند و تصادف کنند و چند وقت بعد تصاویر آن ها در بیمارستان نیز پخش شد که حالشان خوب بود

نکته جالب این جاست که این دو دختر باز هم با همان تیپ خود ظاهر شده اند و این بار همه را به چالش آب یخ دعوت کرده اند و  می گویند که تو حاضری برای این چالش چیکار کنی که بعنی دوباره همان اهنگ را تکرار کردند و همان ترانه را خواندند و با همان تیپ خواستند که دوباره معروف شوند و ظاهرا از معروفیت هم خوششان می اید و مهم نیست که به چه دلیل معروف شوند !